Witaj!
Jesteœ na mojej stronie.
Mój profil artystyczny
i zawarte w nim informacje,
przybli¿¹ Ci sztukê tañca.

Roman Komassa

repliki zegarków